Bärgning 020 - 90 90 90


Fräsarvägen 7

142 50 Skogås

ÖPPET HUS/OPEN HOUSE

Varför/Why: Svempa 80 år/years

När/When: 12 januari 2019
Var/Where: Fräsarvägen 7, Länna

Tid/Time; Från/From 14:00


Det bjuds på lättare förtäring och dryck. / ´It offers lighter food and drinks.

Vet ni att ni kommer skicka gärna ett pm. / Do you know that you will come send us a pm.

Välkomna/Welcome

Svempa och hans fru vill inte ha något besök i deras hem. Var snälla och respektera detta! / Svempa and his wife do not want any visitors at their home. Please respect that!

Vår nya sida kommer snart upp här!